Anger Management / Zarządzanie gniewem

Kurs w przygotowaniu.

Początkowo dostępny będzie w wersji on-line w języku angielskim.

Złość jest emocją i jako taka jest morlanie obojętna. Rozmaite rzeczy nas złoszczą i daje nam to ogromnie ważną, podstawową informację o nas samych – naszych wartościach, potrzebach i granicach. Także o naszych przeszłych doświadczeniach i zranieniach.

Problemy zaczynają się, gdy złość wyrażamy w sposób niekontrolowany, który niszczy nasze relacje, zrywa zaufanie, oddala nas od naszych celów. Z kolei gniew tłumiony prowadzi do tzw. doświadczenia garnka ciśnieniowego – gdy po czasie powstrzymywania złości dajemy jej upust w sposób jeszcze bardziej spektakularny, ale już zupełnie nie przynoszący rozwiązania problemu, który ją wywołał. (Podczas kursu opowiem Ci o prawdziwym szybkowarze, który przeszedł do historii w naszej rodzinie).

Kurs “Zarządzania złością” ma pomóc zrozumieć, dlaczego się złościmy, jak zapobiegać wybuchom oraz jak wyrażać złość poprzez strategie, które są konstruktywne i przybliżają nas do naszych życiowych celów.


Anger is an emotion and as such – it is morally neutral. We get upset by various things and that gives us a very important, even fundamental information about ourselves: our values, our needs and our boundaries, Also about our previous experience and our emotional wounds.

The problems start when we express anger in a way beyond our control, which destroys our relationships, undermines mutual trust and keeps us far away from accomplishing our life goals. On the other hand, when we don’t express anger, we get the “pressure cooker experience” – after a time of holding anger back, we take it out in a way that may be very spectacular, but still solves no problems at all. (During this course I am going to tell you about an actual pressure cooker experience that came down in history in our family!)

The “Anger Management” course is designed to help you understand why you get angry, how to prevent the outbursts and how to express this emotion using strategies that are both constructive and effective.