Warsztaty dla małżeństw

W przygotowaniu. Planowany cykl obejmie sześć spotkań, po 3 godziny każde, w trakcie których znajdzie się czas na dwie godziny pracy warsztatowej i godzinę dialogu małżonków. Skonstruowane według zasady, którą otaczam w swojej pracy szczególną troską – “bierzesz, co chcesz i czego w tym momencie potrzebujesz najbardziej”, warsztaty w swojej koncepcji mają dać przestrzeń do lepszego poznania i zrozumienia siebie nawzajem oraz przećwiczenia “na sucho” konstruktywnych strategii dialogu. Tematy spotkań:

  1. Co się zmienia po ślubie?
  2. Dialog: zrozumieć drugiego
  3. Dialog: rozmowa o potrzebach
  4. Różnice: kapitał naszego małżeństwa
  5. Wyzwania codzienności
  6. Zarządzanie czasem razem i osobno

Planowany start warsztatów: jesień 2018. Serdecznie zapraszam.

UWAGA! Możesz pomóc mi wybrać nazwę dla cyklu warsztatowego, biorąc udział w ankiecie (KLIK), gdzie proponuję tytuły. Ankieta jest anonimowa i ma tylko trzy pytania.