Dlaczego?

Zajmuję się tworzeniem wrażliwej i ważnej przestrzeni, sprzyjającej spotykaniu z samym sobą i z drugim człowiekiem. Robię to przez pisanie, sesje coachingowe, warsztaty i rekwizyty, które można wziąć do ręki. Niezmiennie odkrywam, że nie da się zbudować bliskości, oddalając się od siebie samego. Konflikt między przynależnością i autonomią okazuje się pozorny – im bardziej stajemy się bliscy dla siebie samych, tym bardziej karmiące i wzajemne są nasze więzi.

Moja praca zainspiruje Cię, jeśli:

Szukasz drogi do przyjęcia siebie i zbudowania poczucia własnej wartości.

Pragniesz nawiązywać autentyczne i głębokie relacje z ludźmi.

Chcesz uczyć się opiekowania się sobą.

Tęsknisz za tym, by mieć więcej kontaktu z tym, co w Tobie żywe: uczuciami, potrzebami, granicami – i chcesz się uczyć je rozpoznawać, przeżywać i wyrażać.

Pragniesz budować więzi z dziećmi oparte na bliskości i szacunku.

Nurty, z których czerpię, to NVC (Porozumienie bez Przemocy), Needs-Based Coaching, System Wewnętrznej Rodziny, Rodzicielstwo/Człowieczeństwo Bliskości.