Bezpieczny styl przywiązania

Bezpieczny styl przywiązania

– to najbardziej wartościowy i najtrwalszy posag, w jaki można wyposażyć dziecko. Dzięki niemu będzie miało podstawowe, niezbędnie do dobrego funkcjonowania zaufanie do siebie i innych. Będzie umiało tworzyć bliskie relacje i czuć się w nich bezpiecznie, a także rozwiązywać powstające w nich trudności. W obliczu przeciwności losu i cierpienia – będzie umiało zarówno przeżywać swoje uczucia, jak i szukać wsparcia w kontakcie z drugim człowiekiem.

„Przywiązanie powstaje, kiedy rodzice reagują na potrzeby dzieci i niezawodnie je pocieszają, na przykład biorąc je na ręce, kiedy płaczą, lub przytulając i dodając otuchy, kiedy czymś się zasmucą lub zdenerwują. Kiedy dzieci stale doświadczają takiego konsekwentnego zachowania i kontaktu, mogą swobodnie uczyć się i rozwijać, bo nie muszą skupiać się na przetrwaniu ani nie muszą być nadmiernie czujne i zużywać energii na wypatrywanie najmniejszych zmian w otoczeniu lub u opiekunów” (D. Seiegel, T. Bryson Potęga obecności).

Jeśli jako rodzice sami mamy doświadczenie bezpiecznej więzi, łatwiej nam reagować na to, co dzieje się z naszymi dziećmi, w sposób wrażliwy, adekwatny i dający im poczucie bezpieczeństwa (czyli przewidywalny). Dzieci nie muszą czuć się zagrożone albo niewidzialne.

Jeśli nie mamy takich bezpiecznych doświadczeń, możemy uczyć się – równolegle do rozwijania naszej więzi z dzieckiem – dawania sobie tego, co chcemy ofiarować dzieciom, by potem umiały to robić w odniesieniu do siebie: uwagi, wrażliwości, rozumienia i regulowania swoich uczuć, bycia przy sobie, opiekowania się swoimi granicami i budowania więzi z otoczeniem.

Bądźcie dla siebie dobrzy <3

m

#bliskidom #bliskosiebie #bliskodrugiego #potegaobecnosci

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *